Bài test tính cách cơ bản

Đây là bài test ngắn gọn giúp bạn xác định nhanh kiểu tính cách nội trội của mình. Để bài test Enneagram cho kết quả chính xác, bạn hãy đọc và làm theo hướng dẫn sau:

  1. Với mỗi nhóm trong hai nhóm câu hỏi dưới đây, chọn một đoạn miêu tả đúng nhất quan điểm và thái độ chung của bạn trong cuộc sống.
  2. Bạn có thể chỉ đồng ý với 80 đến 90% nội dung một đoạn nào đó và vẫn có thể chọn đoạn đó thay vì hai đoạn kia. Tuy vậy, bạn nên đồng ý với tinh thần chung, hay “triết lý” bao trùm trong đoạn. Bạn sẽ có thể không đồng ý với một vài phần trong mỗi đoạn, vì thế đừng bỏ đi cả một đoạn chỉ vì một từ ngữ hay một cụm từ nào đó mà hãy quan tâm tới bức tranh toàn cảnh.
  3. Đừng phân tích quá mức lựa chọn của bạn. Chọn đoạn mà bạn cảm thấy phù hợp với bạn, mặc dù bạn có thể không đồng ý 100%. Hãy sử dụng trực giác của bạn.
  4. Sau khi hoàn thành, bạn hãy kéo chuột xuống dưới, và điền email vào để nhận kết quả. 

0%

Bạn hãy chọn 1 trong 3 đáp án sau

Bạn hãy chọn 1 trong 3 đáp án sau

Bài test Enneagram miễn phí
Bạn có thiên hướng là người Số 1 – Người Cầu Toàn
Bạn có thiên hướng là người Số 2 – Người Giúp Đỡ
Bạn có thiên hướng là người Số 3 – Người Cầu Tiến
Bạn có thiên hướng là người Số 4 – Người Lãng Mạn
Bạn có thiên hướng là người Số 5 – Người Quan Sát
Bạn có thiên hướng là người Số 6 – Người Trung Tín
Bạn có thiên hướng là người Số 7 – Người Nhiệt Huyết
Bạn có thiên hướng là người Số 8 – Người Quyết Đoán
Bạn có thiên hướng là người Số 9 – Người Ôn Hoà

Hãy nhập email của bạn để nhận kết quả!