KHÁM PHÁ ENNEAGRAM

Lê Thu Thuỷ

Bộ 3 trung tâm cốt lõi của Enneagram

Với từng thời điểm diễn tiến theo thời gian, tính cách con người sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi các sự kiện xảy đến và cách phản ứng lại cũng cho thấy nét đặc trưng trong tâm lý mỗi người chúng ta. Nhằm làm nổi bật các nét tính cách chung thuộc cùng nhóm

Vào bài viết »
Lê Thu Thuỷ

Enneagram là gì

Enneagram là gì Cách bạn bước vào một căn phòng lạ nói lên điều gì trong tính cách của bạn? Có nhiều cách để một người bước vào một căn phòng lạ. Bạn sẽ chọn cách nào? Đi thẳng một mạch đến ngay chỗ nhắm đến? Đi một vòng xem xét rồi mới dừng lại,

Vào bài viết »